ตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอื่น

๑. ภาษาบาลีสันสกฤต 

พระเศียร พระเกศ พระนลาต พระพักตร์ พระนาสิกพระกัมโบล (แก้ม) พระกรรณ 

พระโอษฐ์ พระมัสสุ (หนวด)พระทนต์ พระชิวหา พระองคุลี พระทัย (จิตใจ)

 พระหทัย (หัวใจ) พระปับผาสะ (ปอด) พระชนกพระชนนี พระโอรส พระธิดา

   พระนัดดา พระปนัดดา (เหลน) พระอัยกา (ปู่ ตา) พระอัยยิกา (ย่า ยาย) 

 พระมาตุจฉา (ป้า น้า)พระปิตุจฉา (ป้า อาหญิง) พระสัสสุ (แม่ผัว แม่ยาย)  พระสัสสุระ

 (พ่อผัวพ่อตา) สวรรคตทิวงคต พิโรธ ประทาน นิพนธ์ ทรงพระอักษร ทรงพระเมตตา

 

๒. ภาษาเขมร 

 พระเพลา พระศอ พระขนง พระขนอง (หลัง) พระแสงกรรบิด (มีด) พระแสงกรรไกร 

 พระขนง พระเขนย พระกระยาเสวย กระแสพระราชดำรัส (คำพูด) พระราช-ดำเนิน 

 พระราชดำริ เครื่องพระสำอางพระตำหนักฉลองพระองค์ เสวย เสด็จประทับ บรรทม โปรด 

 ทรงพระสรวลทรงพระสำราญ กันแสง กริ้ว ถวาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s