ราชาศัพท์ที่เป็นคำขานรับ

เมื่อกราบบังคมทูลและต้องขานรับ ครับ ค่ะ ให้ใช้เป็นราชาศัพท์ ดังนี้พระพุทธเจ้าข้า ใช้ขานรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินี 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำว่า“พระพุทธเจ้าข้า”ย่อมาจาก“พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม” 

   ถ้าเป็นการลำลองผู้หญิงใช้ “เพค่ะ” ก็ได้พ่ะย่ะค่ะ ใช้ขานรับ พระราชโอรส,

 พระราชธิดาคำว่า “พ่ะย่ะค่ะ” คงเพี้ยนมาจาก “พระพุทธเจ้าข้า”

กระหม่อม ใช้ขานรับ พระราชวงศ์อื่น ๆ

คำกริยาราชาศัพท์

๑. ใช้คำ “ทรง” นำหน้ากริยาสามัญ เช่น ทรงฟัง ทรงยินดี ทรงเยี่ยม ทรงชุบเลี้ยงฯลฯ๒. ใช้คำ “ทรง” นำหน้านามสามัญ เช่น ทรงศีล (รับศีล) ทรงม้า ทรงเมตตา ทรงกรุณา ทรงอุตสาหะ ฯลฯ๓. ใช้คำ “ทรง” นำหน้านามราชาศัพท์ เช่น ทรงพระเมตตา ทรงพระกรุณา ทรงพระอุตสาหะ ทรงพระดำริ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s